Forssan vesihuoltoliikelaitos pyytää tarjouksia puitesopimuksen perusteella 1+1+1 tuntitöinä tehtäviin kunnallisteknisiin rakennus-, käyttö- ja kunnossapitotöihin soveltuvien maarakennustyökoneiden ja kuljetuskaluston vuokraamisesta (kori 1) sekä yksikkötyöurakkatarjouksia (kori 2) sopimuskaudelle 1.4.2019 – 31.3.2020, sekä optiovuodet 2020 ja 2021 Molemmat korit käsitellään omina tarjouksinaan. Tarjouslomakkeet lisäehtoineen löytyvät allaolevista linkeistä.

Tarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa 29.3.2019 klo 12.00 mennessä os. Forssan vesihuoltoliikelaitos, Perkiöntie 7, 30300 Forssa. Kuoreen merkintä ”Työkone/kuljetustarjous 2019”.

Lisätietoja antaa työpäällikkö Jarmo Viitanen, puh. (03) 4141 5572