tiistai 23.6.2020 klo 13:35

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen vesilaskutuksen 28.5.2020 päivätyt verkkolaskut lähtivät virheellisesti osalle asiakkaista kahteen kertaan. Vesihuoltoliikelaitos ohjeisti kotisivuillaan sekä Forssan Lehdessä olleessa tiedotteessa asiakkaitaan maksamaan vain toisen samansisältöisistä laskuista.

Osa näistä kahteen kertaan lähteneistä vesilaskuista on nyt kirjautunut myös kahteen kertaan maksetuksi. Vesihuoltoliikelaitos hyvittää nämä ylimääräiset suoritukset asiakkaille seuraavan vesilaskun yhteydessä siten, että maksettu liikasuoritus näkyy hyvitysrivinä tulevalla vesilaskulla. Nämä liikasuoritukset näkyvät reskontrassamme automaattisesti, eikä asiakkaan tarvitse olla asian takia yhteydessä vesihuoltoliikelaitokseen.

Mikäli asiakas toivoo liikasuorituksen palauttamista laskutusten välissä suoraan pankkitililleen, on hänen ilmoitettava pankkitilinsä numero vesihuoltoliikelaitokselle maksun palauttamista varten.

Pahoittelemme tapahtunutta!

Forssan vesihuoltoliikelaitos