tiistai 1.11.2022 klo 8:00

Epävakaa maailmantilanne on nostanut vesihuollon käyttökustannuksia merkittävästi.
Erityisesti sähkön hinnan nousu yhdistettynä materiaalikustannusten kohoamiseen on
aiheuttanut veden ja jäteveden käyttömaksujen tarkistustarpeen. Edellä mainituista
syistä johtuen Forssan vesihuoltoliikelaitos korottaa veden ja jäteveden käyttömaksuja
1.1.2023 alkaen 7 %.

Uudet veden ja jäteveden käyttömaksut 1.1.2023 alkaen:

Vesi         2,08 euroa/m³

Jätevesi   3,06 euroa/m³

Yhteensä 5,14 euroa/m³

Hinnankorotus ei koske muita vesihuollon maksuja eikä vaadi asiakkailta toimenpiteitä.