Forssan vesihuoltoliikelaitoksen Vieremän vedenkäsittelylaitos on saanut tarvittavan viranomaishyväksynnän ja on valmiina käyttöönotettavaksi. Käsittelylaitosta on koekäytetty ja käsittelyprosessi on saatu vakiintumaan. Laitos tuottaa näytteenotoin varmistetusti talousvesiasetuksen mukaista hyvää talousvettä.

Seuraavana suunniteltuna käyttöönoton vaiheena on käsitellyn talousveden syöttäminen jakeluverkostoon niin, että kaikki verkostoon syötetty talousvesi on uudessa laitoksessa käsiteltyä 7.6.2019 mennessä.

Talousveden pH on ennen käsittelylaitoksen käyttöönottoa ollut n. 7,0 ja uuden laitoksen pH:n suunnitteluarvo on 7,5. Käyttöönottovaiheessa pH saattaa vaihdella välillä 7,0 – 7,9.

Vesihuoltoliikelaitoksen varallaolopuhelin 03 4141 5590

 

FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS