Forssan vesihuoltoliikelaitos saneeraa vesijohto- ja jätevesiverkostoa kaivamalla Saarimäenkadulla välillä Talsoilan koulu – Paulinkatu  , kaivuutyön arvioitu työaika on tammikuu  – toukokuu 2022, viimeistelytyöt tehdään kesällä 2022.
Talousvettä voi käyttää normaalisti, liittäessämme kiinteistöjä uuteen runkoon ilmoitamme niistä kiinteistökohtaisesti erikseen.

Pahoittelemme mahdollisia työn aiheuttamia meluhäiriöitä sekä kaivuukaluston aiheuttamaa haittaa liikenteen sujuvuudelle.

Forssan vesihuoltoliikelaitos
Päivystys 03 4141 5590

Työmaa-alue