Forssan vesihuoltoliikelaitos saneeraa kaivamalla Rytyntie 1, 3 ja 4, sekä Siurilankatu 46:tta syöttävän jakeluvesijohdon.

Työn aikana tulee vesikatkoja kyseisillä kiinteistöillä, kun tonttivesijohtoja liitettään uuteen  jakeluvesijohtoon. Vesikatkojen ajankohdista ja kestosta tiedotetaan vielä erikseen. Vedenjakelun palautuessa normaaliksi vedessä saattaa esiintyä sameutta ja ilmaa, mutta tilanne korjautuu vettä juoksuttamalla.

Vesijohtotyö on aloitettu Siurilankadulta ja se valmistuu elokuussa 2020.

Kaivuutyö aiheuttaa haittaa liikenteelle ja kevyelle liikenteelle työmaan läheisyydessä. Vesihuoltoliikelaitos pahoittelee työstä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja numerosta 03-4141 5590 tai vesihuolto@forssa.fi