keskiviikko 25.1.2023 klo 12:11

Forssan jätevedenpuhdistamolla puhdistettu jätevesi johdetaan Korko-ojaan ja siitä edelleen Loimijokeen. Korko-ojan pinnalla on kävelysillan jälkeisessä kohdassa ollut havaittavissa pintautuvaa kiintoainetta.

Forssan jätevedenpuhdistamo toimii ympäristöluvan mukaisesti. Nyt havaitussa ilmiössä ei ole kyse puhdistamattomasta jätevedestä, vaan pintautuvasta kiintoaineesta, josta osa on mahdollisesti peräisin jätevedenpuhdistamolta. Käsitelty jätevesi ei ole täysin puhdasta, vaan prosessista vapautuu purkuvesien mukana mm. nyt pintaan noussutta kiintoainetta.

Jätevedenpuhdistamon toimintaa valvoo Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Ulkopuolinen toimija kerää jätevedenpuhdistamolle tulevasta ja poistuvasta vedestä näytteet 24 kertaa vuodessa ja koostaa näytteiden tulosten pohjalta seurantaraportit valvoville viranomaisille.

Kuvia tilanteesta:

Jätevedenpuhdistamon purku Korko-ojaan 24.1.2023

Korko-oja ennen kävelysiltaa 24.1.2023

Korko-oja kävelysillan jälkeen 24.1.2023