maanantai 9.10.2023, päivitetty 13.10.2023

Forssan vesihuoltoliikelaitos alkaa periä jätevesiasiakkailtaan jäteveden perusmaksua 1.1.2024 alkaen jätevesihuollon järjestämisestä aiheutuvien kiinteiden kustannusten kattamiseksi.

Vesihuollon maksujen yleisistä periaatteista säädetään vesihuoltolaissa (9.2.2001/119). Lain mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä niillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Vesihuollon maksurakenteen suunnittelun lähtökohtana voidaan pitää kiinteiden kustannusten kattamista perusmaksuilla ja muuttuvien kustannusten kattamista käyttömaksuilla. Vesihuollon kiinteät kustannukset syntyvät vesihuoltojärjestelmien ja toimitusvalmiuden ylläpidosta, ja ne on katettava riippumatta siitä paljonko asiakkaat käyttävät vettä tai toimittavat jätevettä puhdistettavaksi.

Forssan vesihuoltoliikelaitos on perinyt talousvesiasiakkailtaan talousveden vuotuista perusmaksua, jonka määrä perustuu kiinteistön vesimittarin kokoon. Jäteveden vuotuinen perusmaksu määräytyy samoin perustein alla olevan taulukon mukaisesti:

Talous- ja jätevesiasiakkaamme

Jäteveden perusmaksun määrä on saman suuruinen jo käytössä olevan talousveden perusmaksun kanssa. Voitte tarkastaa kiinteistönne perusmaksun määrän viimeisimmältä vesilaskultanne. Useimmissa omakotitaloissa perusmaksujen määrä on 65 euroa vuodessa kappaleelta, jolloin perusmaksut ovat 1.1.2024 alkaen yhteensä 130 euroa vuodessa (65€ + 65€).

Jätevesiasiakkaamme

Jäteveden perusmaksun määrä useimmissa omakotitaloissa on 65 euroa vuodessa.

Talousvesiasiakkaamme

Jos kiinteistönne ei ole liittynyt jätevesiverkostoomme jäteveden perusmaksun käyttöönotto ei koske teitä.