maanantai 6.6.2022 klo 12:30

Forssan vesihuoltoliikelaitos on Forssan kaupungin omistama vesihuoltolaitos, joka vastaa vahvistetulla toiminta-alueellaan vesihuoltoverkoston rakentamisesta ja ylläpidosta, talousveden toimittamisesta asiakkailleen sekä jätevesien käsittelystä.
Työyhteisössämme on 17 henkilöä.

Haemme virkasuhteeseen

Työpäällikköä

joka osallistuu vesihuollon kehittämiseen osana vesihuoltoliikelaitoksen johtoryhmää vesihuoltojohtajan toimiessa esihenkilönä. Päävastuualueena on vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkoston kunnossapidon ja investointien kustannustehokas ja tarkoituksenmukainen
toteuttaminen.

Tehtävä edellyttää pätevyyttä toimia Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 122 b § (41/2014) Rakennustyön johtotehtävien vaatimusluokat -mukaisessa vaativassa työnjohtotehtävässä sekä hyviä vuorovaikutus- ja esimiestaitoja.

Ympäristöministeriön ohjeessa rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta (linkki), on selostettu tarkemmin viran vaatimasta vaativan työnjohtotehtävän pätevyydestä. Vaaditut todistukset/dokumentit pätevyydestä tulee toimittaa hakemuksen liitteenä.

Työpäällikkö vastaa vesihuoltoliikelaitoksen rakennustöiden viranomais- ja verohallinnon ilmoituksista (mm. käännetty alv) sekä ostopalveluna hankittavan suunnittelu-, rakennus-, asennus- ja kunnossapitotyön hankkimisesta, sopimuksista ja valvonnasta työkohteittain erikseen määrätyssä laajuudessa (verkostot, pumppaamot, vedenkäsittelyt) yksin tai yhdessä vastuualueen esihenkilön kanssa.

Työpäällikkö huolehtii osaltaan vesihuollon sähköisten järjestelmien kuten johtokarttojen, projektipankin, työajan seurannan, laskutuksen, ostolaskujen käsittelyn, tuntikirjanpidon ja siihen liittyvän palkanmaksun ajantasaisuudesta.

Hakijan eduksi lasketaan kokemus vesihuoltoalan rakentamisesta ja/tai rakennuttamisesta sekä perehtyneisyys vesihuollon järjestämistä ohjaavaan lainsäädäntöön. Eduksi lasketaan myös vedenhankinta- ja -käsittelymenetelmien tuntemus.

Työpäällikkö osallistuu määrättäessä varallaoloon, jonka vuoksi ajokortti (B) on välttämätön.

Tehtävän palkkaus määräytyy KVTES-sopimuksen mukaan. Hakija suostuu siihen, että hänestä teetetään turvallisuusselvitys. Lisäksi tehtävään valitun on ennen työsopimuksen solmimista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsuhteen alussa on 6 kuukauden koeaika.

Lisätietoja tehtävästä antaa vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen puh. (03) 4141 5570.

Hakemukset ja CV tulee jättää kuntarekry.fi –palvelun kautta 29.6.2022 klo 15.00 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi

Linkki kuntarekryn ilmoitukseen